Poster Yazım Kuralları

Poster sunumları aşağıda verilen kurallara göre hazırlanmalıdır:

 

Her katılımcı en fazla 2 bildiri (2 poster) ile çalıştaya katılabilir.

Her poster, 70 cm (genişlik) x 100 cm (yükseklik) boyutlarında ve dikey yönde (dikey poster) hazırlanmalıdır. 

Tüm posterlerin PDF formatında kongre sekterliğine iletilmesi zorunludur. 

Tüm posterler Çalıştay Web sayfasında PDF olarak erişime açılacaktır. (13 Haziran 2021)

Posterler Türkçe hazırlanmalıdır.

Times New Roman yazı karakteri olarak kullanılmalıdır. Katılımcıların bilgileri rahatlıkla okuyabilmeleri için yazı boyutu minimum 1 cm yüksekliğinde olmalıdır. Başlıklar ve alt başlıklar ana metinden daha büyük yazı karakterinde olmalıdır.

Posterin sağ veya sol üst köşesinde Kurumların ve Çalıştayın logoları yer almalıdır.

Posterin üst kısmına sırasıyla bildirinin başlığı ve tüm yazarların adları, soyadları ve adresleri yazılmalı; posteri sunacak ilgili yazarın adı altı çizilerek vurgulanmalıdır.

Posterler, Çalıştay Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek seksiyonlarda çevrimiçi olarak sunulacaktır. Yazarlar, planlanan zamanda sunum yapmak ve çalışmaları hakkında bilgi vermek için poster seksiyonunun çevrimiçi oturumunda hazır bulunacaktır.