Özet Yazım Kuralları

image service

Bildiri özetleri

Çalışmanın amacını, kullanılan yöntemleri ve araştırma sonuçlarını içerecek formda yazılmalıdır. 

Özet metni Türkçe olmalıdır, sayfa boyutu: A4 (29,7×21,0 cm) formunda olmalıdır. 

Kenar Boşlukları: Üst: 2,5 cm; alt: 2,5 cm; sol: 2,5 cm; sağ: 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

Özetlerin hazırlanmasında;

Bildiri Başlığı: Times New Roman yazı karakterinde 14Pt, baş harfleri büyük harflerle, koyu, ortalanmış olarak yazılmalıdır. Başlık kısaltmalar içermemeli (Latince terimler varsa takson isimleri italik yazılmalı) ve en fazla 2 satır olmalıdır.

Yazar(lar): Adları ve soyadları, açık olarak (kısaltmasız) yazılmalı, akademik unvanları belirtilmemeli, Times New Roman 12Pt, soyadları büyük harflerle, normal, ortalanmış olarak yazılmalıdır. Çalıştığı kurumlar ve adresleri üst simge kullanılarak rakam (1, 2….) verilmeli ve sorumlu yazarın adı ve soyadının altı çizili olmalıdır.

Adres(ler): Times New Roman, 11Pt, ortalanmış, italik, farklı adresler üst simgeler (1, 2, ..) ile açıkça belirtilmelidir. Sadece sorumlu yazarın e-posta adresi yer almalı ve E-posta adresi Times New Roman, 10Pt, italik, ortalanmış olarak yazılmalıdır.

Özet metni: İki yana dayalı, tek satır aralığında, Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto yazılmalıdır. Ayrıca, anahtar kelimeleri de (en fazla 5 adet) içermelidir.

Hazırlanan bildiri özetleri “Microsoft Word” Dosya sürümünde (.doc ya da .docx), Türkçe karakter kullanılmadan, “ubah21” alt tire sunumu yapacak katılımcının adı ve soyadının dosya adı olarak verilerek ve birden fazla özeti olanlar dosya adının sonuna 2 ekleyerek oluşturmalıdır. (Örneğin Ebru BOZLAR için; ubah21_ebrubozlar.doc gibi ikinci özet için ubah21_ebrubozlar2.doc).