Davet Mektubu

Değerli Katılımcılar,

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Botanik Bahçesi, Flora Araştırma Derneği işbirliğinde Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Gaziantep Üniversitesi’nin katkılarıyla, ‘3. Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı16-17-18 Haziran 2021 tarihlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Botanik Bahçesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Salgının tüm dünyada ve ülkemizde çoğu sektöre olumsuz etkisi olduğu gibi bilim alanında da buluşmalarımızı kısıtlamış olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Doğanın önemini daha çok anladığımız bugünlerde bilimsel çalışmalarımıza devam etmek niyetindeyiz. Bu çalıştayda, siz Saygıdeğer Bilim insanlarını, öğrencileri, doğaseverleri ve doğa koruma derneklerini bir araya getirerek kaynaştırmak ve yapacağımız çalışmaları paylaşmak isteriz. Botanik bahçeleri, arboretumlar, herbaryumlar, botanik müzeleri ve millet bahçeleri ile zenginleşmeye başlayan ülkemizde, gelecek hedeflerin ve sorunların belirlenerek çalışılmasının bilim dünyasına faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Çalıştay Ana Konuları;

• Türkiye’de Botanik Bahçelerinin Yeri, Önemi ve Geleceği,

• Türkiye’de Herbaryumların Yeri, Önemi ve Geleceği,

• Veri Tabanları ve Sayısallaştırma,

• Canlı Bitki Koleksiyonların Önemi ve Sürdürülebilirliği,

• Kent Peyzajında Botanik Bahçelerinin Yeri,

• Küresel Bitki Koruma Stratejisi Işığında Biyoçeşitlilik ve Bitki Koruma Çalışmaları,

• Eğitim ve Bilgi Takdimi Çalışmaları.

Çalıştay sonunda; Türkiye’deki Botanik Bahçeleri, Arboretum, Herbaryumlar ve Botanik Müzelerinin Geleceği ve Karşılaşılan Sorunlar üzerine tartışma oturumu düzenlenecektir. Ayrıca çeşitli eğitim ve atölyeler de yer alacaktır.

Çalıştaya katılımınız bizler için değerlidir. Çalıştay çevrimiçi ve ücretsiz olarak yapılacaktır. Bildiriler poster şeklinde alınacaktır. Gelmek isteyen katılımcılarımızı şehrimizde ağırlamaktan da mutluluk duyarız.

Çalıştay Düzenleme Kurulu