Çalıştay Konu Başlıkları

Çalıştay Ana Konuları; (Tüm bildiriler aşağıdaki başlıklar altında poster olarak değerlendirilecektir)

1 Türkiye’de Botanik Bahçelerinin Yeri, Önemi ve Geleceği,

2 Türkiye’de Herbaryumların Yeri, Önemi ve Geleceği,

3 Veri Tabanları ve Sayısallaştırma,

4 Canlı Bitki Koleksiyonların Önemi ve Sürdürülebilirliği,

5 Kent Peyzajında Botanik Bahçelerinin Yeri,

6 Küresel Bitki Koruma Stratejisi Işığında Biyoçeşitlilik ve Bitki Koruma Çalışmaları,

7 Eğitim ve Bilgi Takdimi Çalışmaları